Şehir planlamada karar alma süreçlerinin demokratikleşmesinde önemli adım

Büyükçekmece Belediyesi Toplantısı

Topluluk gruplarıyla yapılan “Gelecek Senaryoları Değerlendirme Çalıştayı” sonrasında proje ekibimizden bir grup araştırmacı, yaklaşık on ay boyunca bölgede sürdürülen çalışma ve etkinliklerin genel bir değerlendirilmesi ve bütün bu çabaların belediye planları ve çalışma modellerine nasıl dahil edilebileceği hakkında görüşülmesi amacıyla Büyükçekmece Belediyesi’ne bir ziyarette bulundu. Toplantıya Büyükçekmece Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile Plan ve Proje Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü’nden Müdür ve Müdür Yardımcıları katıldılar. 

Belediye temsilcileri Yarının Şehirleri proje ekibi tarafından yapılan bütün organizasyonu, Karar Destek Ortamı modelini ve uygulanmasını ne kadar başarılı bulduklarını belirttiler. Aktivitelerin yerel halktan gruplarla ayrı ayrı yapılan toplantılardan topluca bir çalıştaya, en son da Büyükçekmece sakinleri ve belediye temsilcilerini bir araya getiren bir organizasyona doğru adım adım ilerlemesinin toplum temelli çalışmanın özgün bir örneği olduğu ifade edildi. Genel olarak masa başında profesyonel ekipler ve karar vericiler arasında geçen tartışmaların bir açık oturuma taşınması görüşmelerin önemli derecede zenginleşmesini sağladı. Bu katılımcı ortam yerel otoritelere yeni bir bakış açısı kazandırırken aynı zamanda belli kararların arkasında yatan sebepleri toplum üyelerine açıklama fırsatı da vermiş oldu.

Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri kendi planlama süreçlerinin katılımcı yönlerini güçlendirmek ve toplum üyelerini farklı aşamalarda bu süreçlere dahil etmek üzere çeşitli çalışmalarda bulunmaktalar, ancak bunların genelde tek seferlik etkinliklerle sınırlı kaldığı görülmekte. Öte yandan, Yarının Şehirleri Karar Destek Ortamı, diğer katılımcı faaliyetlerden farklı olarak, pek çok farklı alandan uzmanlar ve bilim insanları tarafından her aşaması incelikle tasarlanmış bütünlüklü bir süreç olarak ortaya konmaktadır. Bu nedenle, Büyükçekmece Belediyesi gelecek vizyonu oluşturma etkinliklerinin nasıl uyarlanacağı, katılımcı, aşağıdan yukarı doğru yaklaşımı kendi planlama çalışmalarına ne şekilde katabilecekleri konusunda daha fazla bilgi edinmeye büyük ilgi gösterdiler. Belediyenin, bölge halkının görüşlerine önem vererek bunları dikkate almanın yollarını araması planlama ve diğer karar alma süreçlerinin demokratikleşmesi açısından olduğu kadar şeffaflık ve hesap verilebilirlik yönünde de çok önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

City
Istanbul