Yayınlar&Raporlar

Covid-19 salgını gibi afetler, afet öncesinde toplumd

Bu makale, Covid-19 pandemisinin mahalle düzeyinde nasıl deneyimlendiğini muhtarların gözünden ir

Afetler, insanlara, insanların sahip olduğu mal varlıklarına ve çevreye büyük çapta yıkıma

İstanbul’un karşı karşıya bulunduğu başta deprem olmak üzere, afetlere yönelik önlem ve ted

İstanbul’un karşı karşıya bulunduğu başta deprem olmak üzere, afetlere yönelik önlem ve ted

Çalışmamız, karmaşık ve gelişen metropol ortamında kentsel ulaşım ağının çoklu tehlike direncini

İstanbul’un karşı karşıya bulunduğu başta deprem olmak üzere, doğal tehlikelere yönelik önlem ve

Sosyal hasar görebilirlik, bir kişi veya topluluğun; hem afetlerin etkilerine karşı koyabilme ve

İstanbul İli Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme

İstanbul’un deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın ve benzeri sorunlarının saptanması ve çözüm yön