Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri Sergisi

Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri Sergisi

Yarının Şehirleri, şimdi de Salt Beyoğlu’ndaki “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” sergisiyle İstanbul sakinlerine ulaşıyor.

Deprem konusunun 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra yeniden gündemin merkezine oturmasıyla kamuya doğru yoğun ve endişe verici bir bilgi akışı yaşandı. Yarının Şehirleri ekibi, bu çok katmanlı ve karmaşık konuyu özellikle İstanbullulara anlatabilmek için deprem gerçeğini daha basitleştirilmiş ama bilimsel yönü güçlü bir şekilde ele aldı. 

Sergi, insanları ürkütücü imgeler ya da karmaşık anlatılarla konudan uzaklaştırmak yerine, deprem bilimine ilişkin temel bilgilerin renkli ve somutlaştırılmış temsilleriyle ziyaretçileri karşılıyor. Ayrıca sergi, farklı disiplinlerden uzmanların röportaj videolarına yer vererek afet riskleri ve dayanıklılık kavramlarının çok boyutluluğunu ortaya koyuyor. Kentsel varlık çarkı, ortak haritalama faaliyeti ve çoklu tehlike etki modellemesi gibi projenin ana bileşenlerinin interaktif tasvirleri ve sarsma masası üniteleri her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. 

Serginin ele aldığı bir diğer temel konu ise afet riskini azaltma müdahalelerinin politika boyutudur. Kurallar ve düzenlemelerin, maalesef her afet olayından sonra gördüğümüz vahim sonuçlarla uyumsuzluğu nedeniyle hükümetin politika yaklaşımı ve araçlarının yeterliliği, afet risklerinin yönetilmesinde uzun zamandır tartışmalı bir konu olmuştur. Bu tartışma bağlamında sergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca meydana gelen depremlere paralel olarak afet mevzuatının evrimini ortaya koyuyor.

Sergi, her salı yapılacak panel tartışmalarıyla birlikte, 27 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda ziyaretçilere açık olacak. 

City
Istanbul