Şehirleri afet risklerine karşı daha hazırlıklı ve dayanıklı hale getirme çalışmalarında UCLG-MEWA ile iş birliği

UCLG-MEWA1_06.04.2023 Small.jpeg

Ekibimiz, yerel yöneticilerin bir adım ötesine geçerek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Şubesi’ni (UCLG-MEWA) ziyaret ettiler. Bu toplantıda Yarının Şehirleri Karar Destek Ortamı başta olmak üzere, projenin diğer bileşenleri ve bu zamana kadar yapılan çalışmalar bölgesel paydaşlara tanıtıldı. 

UCLG temsilcileri sunumlardan çok etkilendiklerini ifade ederek alanlarında uzman bilim insanlarından oluşan ekibimizin yetkinliklerine duydukları takdiri, Prof. Dr. Eser Çaktı ve Dr. Emin Yahya Menteşe arkadaşlarımızı “Afetlerde Yerel Yönetimler” başlıklı webinar serilerinin ikinci bölümüne konuşmacı olarak davet ederek gösterdiler. Kendilerinden ayrıca yine UCLG-MEWA tarafından hazırlanmakta olan Trabzon Dirençlilik Bildirgesi taslak metnine katkı bulunmaları rica edilmiş, gerekli desteği sunmuşlardı. Bu girişimin bir devamı niteliğinde 21-22 Haziran tarihlerinde Trabzon’da yapılacak MEWA Dirençlilik Forumu’na da katılım sağlayacaklardır.

Yarının Şehirleri’nin yerel ve bölgesel düzeydeki çok çeşitli paydaşlara nasıl ilham kaynağı olabileceği ve Yarının Şehirleri Karar Destek Ortamı’nın üye belediyelerin yaklaşım ve çalışmalarına nasıl entegre edilebileceği yönünde tartışmalarda bulunmak bizler için heyecan verici bir deneyim oldu. Belediyelerle iş birliğinin potansiyel yolları hakkında verimli bir fikir alışverişi yapıldı. Üst düzey aktörlere hitap etme ve çok daha geniş bir etki alanı yaratabilecek katılımcıların olduğu platformların bir parçası olabilme şansı elde etmek bizler için çok kıymetli bir fırsattı. Şüphesiz ki bütün bunlar hem Yarının Şehirleri’nin bilimsel mirasının devamlılığı açısından, hem de tüm uluslararası çabaların yanı sıra, Türkiye’ye de afet riski azaltma konusunda ciddi katkılar sağlayacak önemli bir adım oldu.

City
Istanbul