Nairobi Gelecek Vizyonu Çalıştayı

img_Nairobi_FV_Workshop

Nairobi, Kibera'da 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen gelecek vizyonu atölyesinde dört mahalleden kadın, erkek, genç ve iş insanlarını içeren farklı sosyal gruplar bir araya geldiler. Uluslararası araştırma ekibinden araştırmacılar da Nairobi ekibine vizyon çalışmalarında yardımcı olabilmek için Nairobi’delerdi. İstanbul'dan Dr. Emin Y. Menteşe de katılımcılar tarafından planlara yansıtılan gelecek vizyonlarının senaryolaştırma çalışmalarına destek olmak için atölye çalışmasında yer aldı.

Kibera halkı en önemli iki doğal tehlike olarak sel ve yangını görmekte. Özellikle gayri resmi yerleşim alanlarında yaşayanların çok sık bu tehlikeleri yaşadığı belirtiliyor. Yoğun yapılaşma alanlarında yer alan kötü inşaat uygulamaları nedeniyle bir önceki hafta yine bir yangın olayına tanık olduklarını söylüyor. Öte yandan, nehir kıyısında yaşayanlar da sel felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyorlar.

Atölye çalışmasının ilk gününde katılımcılardan Kibera’da geçmişte yaşadıkları afet deneyimlerini, günümüzdeki yaşam koşullarını ve gelecekteki mekansal arzu ve beklentilerini yaşam nehri alıştırması tasviri ile anlatmaları istendi. İkinci gün ise katılımcılar gruplara ayrılarak, gelecekte hayal ettikleri planları çizdiler.

Ortaklaşa yaptıkları harita çalışmasıyla katılımcılar öncelikledikleri varlık ve değerlerini yansıtan, aynı zamanda risk azaltma politikalarını da dikkate alan mekansal planları oluşturdular. Kibera’nın geleceği ile ilgili hem bireysel hem de grupların ortak dile getirdiği özlemlerin çok benzerlik gösterdiği, büyük bir kısmının konut ve altyapı bileşenlerinde yoğunlaştığı gözlendi.

City
Nairobi