Tüm ekip Katmandu'da bir araya geldi

Image_AllHUBKTM_Tweet1

Üç yıl aranın ardından Yarının Şehirleri projemizin araştırmacıları ile yüz yüze buluşabilmek çok heyecan vericiydi. Katmandu’da gerçekleştirilen ve tüm hafta boyunca devam eden çalıştayda, İstanbul, Katmandu, Nairobi ve Kito şehirlerinde devam eden araştırma ve bulguların diğer şehirlerle birlikte değerlendirilerek, ortak bir ürün olarak tasarlanan Yarının Şehirleri Karar Destek Ortamı’nın hayata geçirilmesinde önemli adımlar atıldı. 

Yarının Şehirleri Karar Destek ortamı çoklu afet riskleri ile karşı karşıya olan şehirlerin bu riskleri azaltma çalışmalarına rehberlik etmek amacıyla, disiplinlerarası bir çalışma ile üretilen bir sistemdir. Katılımcı bir yaklaşımla geleceğe yönelik vizyon çalışmasıyla başlayan ve bu vizyonların ilgili politik yönergelerle mekansal senaryolara aktarımı ile devam eden süreçte daha sonra senaryoların çoklu tehlike modellemeleri yapılır. Böylece farklı paydaşların risk algılarının neler olduğu, hangi etki kim için ne kadar önemli, öncelikleri neler gibi gelecek riski hakkında daha doğru karar verilmesine yardımcı olacak etki göstergeleri oluşturulur. Sonraki aşamada ise paydaşlar kendi yarattıkları senaryoların sonuçlarını değerlendirmek ve tartışmak için bir araya gelirler. 

Yarının şehirleri karar destek ortamının uygulanacağı yeni şehirler, bu uygulama topluluğunun oluşturulması, uygulama çalışmalarının ileriye yönelik yapılandırılması ve yeni şehirler için kapasite güçlendirme içeriklerinin hazırlanması etkinliğin öne çıkan başlıklarıydı.

Çalışmalarımızda paydaş geri bildirimleri bizler için çok önemlidir. Bu sebeple çalıştayda yerel ve merkezi hükümet, özel sektör ve akademiden temsilcilerle de bir araya gelerek afet risklerini azaltıcı mekansal planlama ve uygulamaları üzerine fikir alışverişinde bulunduk.

City
Katmandu