Hakkında

Misyonumuz

Yarının Şehirlerinde yoksullar için afet riskini azaltmaktır.

Yarının Şehirleri, Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon (UKRI) Küresel Zorluklar Araştırma Fonu (GCRF) Kentsel Afet Risk Merkezi – İstanbul, Nepal, Quito ve Nairobi şehirlerinde disiplinler arası araştırmalara odaklanan beş yıllık küresel bir disiplinler arası araştırma projesidir.

Amacımız, düşük gelirli toplulukların deprem, sel, toprak kayması ve volkanik patlama gibi çok sayıda tehlikeyle karşı karşıya olduğu odak şehirlerde risk bilgili yönetime ve karar vermeye geçişi kolaylaştırmak için araştırmaya dayalı çözümler sunmaktır.

Biz Kimiz
Birleşik Krallık AID stratejisinin bir parçası olarak finanse edilen 12 UKRI GCRF Merkezinden biriyiz ve araştırmaları, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'ler) sağlamak için 100'den fazla araştırmacının çabalarıyla yürütüyoruz.

"Yarının İstanbul'u" projesi, Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye'de University College London, Edinburgh Üniversitesi, King's College London, Leeds Beckett Üniversitesi'nin resmi katkıda bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki KOERI tarafından yürütülmektedir. Birleşik Krallık. Amacımız, İstanbul'un çoklu tehlike riski konseptinde kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, odaların, kurumların ve toplulukların işbirliği yapabileceği bir platform oluşturmaktır.

Neden İstanbul
Istanbul her yıl ortalama %1,5 oranında büyüyor. 50'li yıllardan bu yana İstanbul'daki kentsel alanların ölçeği 21 kata kadar genişledi ve 2021 yılı itibariyle İstanbul'daki kentsel alanların %60'a kadar yükseleceği hesaplanıyor.

Bu araştırma, hızla gelişen ve çoklu tehlikelere maruz kalan İstanbul şehrinde disiplinler arası araştırma ekibi ve yerel paydaşlar tarafından, uluslararası uzmanlarla işbirliği içinde, araştırmaya dayalı bilgi ve karar birikimi oluşturarak kriz müdahalesinden risk yönetimine geçişi kolaylaştırmak için tasarlanır ve yönetilir. destek mekanizmaları.